08:00

רישום והתכנסות

09:00

דברי ברכה
פלי הנמר

09:05

Industry 4.0 הלכה למעשה - מתאוריה למציאות

09:20

ייצור סדרתי בתלת ממד – הופך למציאות

09:40

פלטפורמות, פתרונות ומערכות לניהול רצפת ייצור
צור סגל

09:55

IIOT - Marketing buzz or real operational value
Nissim Hai

10:15

Smart IIoT Investment Strategies: From Pilot to Full Adoption
Gal Shaul

10:30

המסע הדיגיטלי הלכה למעשה
הרצל  פרי

10:45

Smart Manufacturing- הלכה למעשה
שי גרשון

11:00

ניהול אנרגיה וייצור - מבט אל מאחורי הקלעים
יהודה  שגב

11:15

למה זה טוב? תועלות ברורות ומיידיות
אמיר  אלוני

11:30

Industry 4.0 – global trends and MNCs activity: an opportunity
Yonatan  Gorfung

11:40

הפסקה

12:00

The path to Industry 4.0 since 2014
Philipp Bierschneider

12:15

אסטרטגיה וכלים להטמעת תעשייה חכמה בארגון
אגמון דויד פורת

12:30

!Braking News – Startup industry
חיים  פריטינסקי

12:50

המהפכה התעשייתית הרביעית
רז  הייפרמן

13:30

Lunch
Open Accessibilty Menu