חיים  פריטינסקי

חיים פריטינסקי

n-Join מנכל ומייסד

הרצאות מפי חיים פריטינסקי:

דוברים נוספים באירוע IIoT-Industry4.0

Open Accessibilty Menu